Fritidspas

 

SVØMNING

Fra Aarhus Kommunes hjemmeside om fritidspas:

"Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud.

 

Enlige forsørgere kan yderligere fratrække 59.492 kr. i husstandens indkomst. Endeligt kan der fratrækkes 7.000 kr. i indkomsten for hvert barn ud over det første. Sport & Fritid sender fritidspas ud alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90 procent i et pasnings-/fritidstilbud.

 

Det betyder, at der er nogle, der ikke får et fritidspas pr. automatik. Børn i alderen 6 til og med 17 år, hvis søskende har fået et fritidspas, kan uden videre rekvirere et fritidspas pr. tlf. eller mail. Alle øvrige skal ansøge ved hjælp af ansøgningsskema, vedlagt dokumentation for den seneste indkomstudbetaling (husstandens)."

 

 

 

Håndtering er fritidspas i BIF - Svømning:

Tilmelding og betaling foretages på helt sædvanlig vis (her).

Fritidspasset medbringes til svømmetræneren.

Klubbens kasserer søger kommunen om refundering af kontingent.

Når klubben har modtaget pengene af kommunen, betales de tilbage til medlemmet.